Kliiniline keemia

Kliiniline keemia

Kliinilise keemia valdkonna vahendite osas teeb Medilink Ltd. koostööd ühe Hiina suurima tootja Mindrayga.

Mindray pakub laboritele erinevate vajaduste katmiseks mitmeid skaleeritavaid biokeemia lahendusi. Tootja keemiavaldkonna süsteemid koos jälgitavusega aitavad laboritel saavutada täpseid ja võrreldavaid tulemusi. Lisaks võimaldavad kergesti kasutatavad ja edasijõudnud töövood maksimeerida kulutõhusust ning lühendada vastuse saamiseks kuluvat aega. Mindray pakub ka lahendust, mis kombineerib tootlikkuse suurendamiseks biokeemia ja immunoloogilise analüüsi automaatseks seerumianalüüsiks.

Saadaval on:

  • Benchtopi keemilised analüsaatorid, mis on mõeldud päevas kuni 500 analüüsi tegemiseks;
  • eraldiseisvad keemilised analüsaatorid, mis on mõeldud päevas 300–1200 analüüsi tegemiseks;
  • skaleeritavad kliinilise ja immunokeemia analüsaatorid, mis suudavad teha päevas üle 1000 analüüsi;
  • kliinilise keemia reaktiivid ja juhtimisseadmed.

Kontakt

Epp Kivisaar

Tegevjuht